Eg vil gi slipp på sabotørene og løse meg fra triggerne mine

Målgruppe: de som vet at de har sabotører som holder dem tilbake, og de som strever med triggere som ikke lar seg løse. Med andre ord er dette en workshops som passer de fleste av oss.

Våre sabotører er våre overlevdeler. De beskytter oss og har derfor gjort en viktig jobb for oss. Men når de overtar styringen i våre liv, kan dette bli mer stress og kaos.

På dette kurs skal vi lære en metode for å løse våre triggere, samt bli bedre kjent med og venn med våre sabotører, slik at vi kan ta kontrollen tilbake. Uten vår kontroll kan både sabotører og trigge skape samme frykt i oss som en leve uten kontroll. Men når en selv blir kjent med og venn med disse delene i en selv, og får full kon troll over dem, er de ikke mer truende enn en katt.

Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som gjør endring og transformasjon mulig i ca 20 timer på en helg. Det er mange som sier at noe endres, noe skifter etter slike helger. En kommer et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det vikitgste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10– 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Påmelding er bindende.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.

Workshops/utdanning

Startdato 01. desember 2023

Sluttdato 03. desember 2023

Starttid 17:00

Sluttid 17:00

Sted Sofiasenteret