Bergen: Når livet setter seg i kroppen.

Når livet setter seg i kroppen handler ofte om traumer og uforløste følelser. Slike reaksjoner går ikke over av seg selv, de må løses opp.

Målgruppe de som er stressa eller slitne eller syke og ikke ser hvordan de kan hjelpe seg selv ut av situasjonen, samt de som allerede har jobbet en stund med seg selv og ønsker å komme noen skritt videre på egen reise.

Du vil på dette kurset lære om traumer, og hvordan en kan forløse egne blokkeringer ved hjelp av systemisk samtale som metode. En vil lære å bruke skosåler som markører, samt få anledning til å være represenatnt i andres arbeider.

En av modellene vi bruker på våre kurs og workshops heter trygg kjerne modell.
Modellen viser trinnene en går gjennom når en vil utvikle en trygg kjerne i seg selv.
Først når en har utviklet en slik trygg kjerne, er en fri til å leve livet i samsvar med den en er.

Her er trygg kjerne modellen:
Trinn 1: Avdekke det en ønsker å endre, det som plager en, problemer, symptomer, triggere
Trinn 2: Å undersøke det som er, i en ramme hvor en selv er trygg og avslappet.
Trinn 3: Alkymi, transformasjon, kroppslig sannhet. I dette trinnet skjer det en kroppslig endring, noe i oss skifter form, eller faller på plass, vi forstår noe på en dypere måte.
Trinn 4: Praktisere ny innsikt, leve egen sannhet
Trinn 5: Når ny innsikt er integrert blir dette en del av ens trygge kjerne.

På dette kurset vil du lære mer om psyken, og hvordan samspillet mellom vår bevissthet og den fysiske kroppen fungerer. Vi lærer om kroppslig sannhet, slik at det er enklere å gjenkjenne hva en selv egentlig vil mener og ønsker. Det er de tre første trinnene som vi kommer til å jobbe med. Du vil lære mer om modellen når du kommer på kurs.

Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som gjør endring og transformasjon mulig i mange timer i strekk. Det er mange som sier at noe er endret etter slike helger. En kom et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det vikitgste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 20, Lørdag 10 – 18, søndag 10– 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.
Påmelding er bindende.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.

Workshops/utdanning

Startdato 03. november 2023

Sluttdato 05. november 2023

Starttid 17:00

Sted Bergen, Strandgaten 201