Å lande i seg selv

Målgruppe:
De som opplever indre uro og som strever med å slappe av, finne indre ro. Som vil ut av tankestress, og et indre driv som en ikke forstår hvordan en kan skru av. De som vil lande i seg selv.

Tema vi utforsker er hva det er som styrer nålivet. Modellen vi bruker heter trygg kjerne modell, og den viser trinnene en går gjennom når en vil utvikle en trygg kjerne i seg selv. Når en har en trygg kjerne i seg selv, lander en i seg selv. Og det er først når en har utviklet en slik trygg kjerne, er en fri til å leve livet i samsvar med den en er. Ofte tar det noe tid å utvikle denne kjernen, derfor er det smart å komme i gang.

Her er trygg kjerne modellen:
Trinn 1: avdekke det en ønsker å endre, det som plager en, problemer, symptomer, triggere
Trinn 2: å undersøke det som er, i en ramme hvor en selv er trygg og avslappet.
Trinn 3: Alkymi, transformasjon, kroppslig sannhet. I dette trinnet skjer det en kroppslig endring, noe i oss skifter form, eller faller på plass, vi forstår noe på en dypere måte.
Trinn 4: praktisere ny innsikt, leve egen sannhet
Trinn 5: Når ny innsikt er integrert blir dette en del av ens trygge kjerne.

Vår trygge kjerne er at vi forstår oss selv, og aksepterer oss selv som den vi er. Vi finner frem til denne kjernen med å ta bort det som skaper indre uro og kaos. Hendelser som overvelder oss (traumer) skaper splittelser i oss. Når vi gjenforener det som var splittet – blir vi hele. Da faller kroppen til ro, noe vi kaller kroppslig sannhet i modellen.

Du vil lære mer om modellen når du kommer på kurs. Et viktig poeng med å delta på workshops er at en nå får mulighet til å være i den energien som muliggjør endring og transformasjon i mange timer i strekk. Det er mange som opplever at noe endres etter slike helger. En kom et skritt videre på sin reise.

En viktig del av workshopen er personlige arbeider. Ingen må ha dette, men alle får tilbud om det. Vi kan lære like mye av å observere andres arbeid som å ha eget arbeid. Og det er derfor ikke uvanlig at en kursdeltaker kan si at det var noen andres arbeid som var det viktigste arbeidet på et kurs.

Vi bruker ulike metoder for personlige arbeider, og du vil garantert lære noe om konstellasjoner og systemisk samtale.

Tider: Fredag 17 – 21, Lørdag 10 – 18, søndag 09 – 17.

Det serveres kaffe og te, mat tar en selv med.

Kurset ledes av Hildur Vea. Her er hennes bakgrunn:
Doktorgrad i folkehelsevitenskap
Psykiatrisk sykepleier, Veileder
Gestaltterapeut
SE-terapeut (somatic experiencing)
2 utdannninger innenfor konstellasjoner
Transforming touch – transforming experience based brain
QHHT, level 2 (kvante healing hypnose teknikk)
Yogalærer, 5 ulike utdanninger.

Vea sin faglige interesse er å forstå dynamikken mellom bevissthet og kroppens reaksjoner. I tillegg til de overnevnte utdanninger har hun lest flere hundre faglige bøker. Når vi overveldes vil vår bevissthet automatisk fortrenge hendelsen, men den forsvinner ikke helt. Den lagres i kroppen, og den vil bli synlig i personens liv gjennom symptomer og plager. Tema som driver interessen er hvordan en kan løse oss fra plager som skyldes livets hendelser, hendelser som er ferdig for lengst, men som fortsatt sitter i kroppen.

Arbeidet som lektor/førsteamanuensis ved høgskole: sykepleie og vernepleieutdanning i 20 år
Arbeidet som psykoterapeut ved Balanzen AS 14 år.
Balanzen AS har skiftet navn til Sofia Senteret mars 2023.

Workshops/utdanning

Startdato 19. januar 2024

Sluttdato 21. januar 2024

Starttid 17:00

Sted Karmøy